КОНТАКТИ

 
Адрес:
   гр.Радомир,
   ул."Отец Паисий"26
Телефони:
   централа: 359 / 777 / 8 - 22 - 86
   секретар: 359 / 777 / 8 - 24 - 93
   направление "Търговия": 359 / 777 / 8 - 02 - 68
   отдел "Пласмент": 359 / 777 / 8 - 05 - 62
Факс:
   359 / 777 / 8 - 23 - 91